Business services

Vill du få hjälp med administrativa eller regulatroriska arbetsuppgifter så kan vi hjälpa dig med detta. Låt oss göra jobbet så att du kan syssla med det som du är bäst på, förvaltning och kundvård

Verksamhetstjänster

Evolution erbjuder en komplett outsourcingtjänst för de administrativa processerna kopplade till din kapitalförvaltning. Det innebär allt från notaregistrering, settlementhantering och avstämningar till portföljvärdering och rapportering. Vi kan exempelvis göra en oberoende performance-utvärdering av din förvaltning. Vi erbjuder också fondadministration vilket bland annat innefattar NAV-sättning, andelsägarhantering samt myndighetsrapportering.

Vår digitala plattform ger dig realtidsuppdatering av portföljen och du får ett bra förvaltarverktyg för exempelvis orderhantering och pre-compliance. Evolution har lång erfarenhet av finansadministration och levererar högkvalitativa tjänster vilket gör att du kan fokusera på kärnverksamheten, kapitalförvaltningen.

Broschyr

Varför ska du välja Evolution?

Evolution är vad det heter. Utveckling över tiden. Vi har en hög utvecklingstakt av tjänster och erbjudanden, vi drivs av våra kunders agenda. Bolaget har en stabil ägare i Oslo Børs VPS Group som gör att vi långsiktigt kan hålla hög fart. Plattformen för digitala tjänster har funnits sedan 2006 men omarbetas och uppdateras kontinuerligt.

Evolution är en heltäckande serviceleverantör av såväl digitala som verksamhetstjänster. Vår verksamheteservice ger Er känslan av egna medarbetare vägg i vägg där allt händer i realtid i din Webbrowser. Vi täcker hela din process från digital KYC och Er kunds gränsyta till custodytjänst, med gränssnitt till samtliga relevanta nordiska aktörer och de stora utanför Norden.